AA
Europese Commissie verwijst zes operaties tussen Electrabel en de intercommunales in Vlaanderen naar de Belgische mededingingsautoriteiten.

De Europese Commissie heeft het verzoek van het Belgische Ministerie van Economische Zaken ingewilligd om alle concentratieoperaties als gevolg van de overeenkomsten tussen zes gemengde intercommunales en Electrabel over de elektriciteit- en gaslevering aan in aanmerking komende klanten in Vlaanderen, te verwijzen.

Om de wet inzake de liberalisering van de Belgische elektriciteits- en gasmarkt ten uitvoer te leggen, moeten de gemengde intercommunales afstand doen van hun activiteiten op het gebied van de elektriciteits- en gaslevering aan in aanmerking komende klanten die geen leverancier gekozen hebben, d.w.z. de zogenaamde "automatische levering". Ingevolge een overeenkomst tussen de gemengde intercommunales en Electrabel moeten zij deze activiteiten overdragen aan Electrabel, en verwerven zij als compensatie een financieel belang in Electrabel.

Vijf van de operaties vielen onder de bevoegdheid van de Belgische mededingingsautoriteiten. Anderzijds onderzoeken de Belgische autoriteiten momenteel de gevolgen van een operatie van communautaire dimensie tussen Electrabel en de intercommunale IEH, welke zaak door de Commissie reeds was verwezen.

De zes aangemelde operaties hebben evenwel een ruimer toepassingsgebied dan de voornoemde operaties aangezien zij zowel gas als elektriciteit in plaats van alleen elektriciteit betreffen.

De betrokken concentraties tussen Electrabel en de Vlaamse intercommunales vielen onder de bevoegdheid van de Commissie wegens de grootte van de intercommunales. Om de samenhang tussen de besluiten over soortgelijke operaties te waarborgen en gezien de reeds door de Commissie toegestane vorige verwijzing, hebben de Belgische mededingingsautoriteiten verzocht om de verwijzing van deze zes operaties, hetgeen mogelijk is krachtens de concentratieverordening. De Commissie, die had geconstateerd dat de voorgenomen operatie de machtspositie van Electrabel op de markten van de elektriciteits- en gaslevering aan in aanmerking komende klanten - welke markten van nationale dimensie zijn - dreigde te versterken, heeft besloten het verzoek van de Belgische autoriteiten in te willigen. Zij zullen derhalve hun onderzoek voeren.

Electrabel is een dochteronderneming van Tractebel, die tot het Suez-concern behoort. Electrabel is hoofdzakelijk actief op de elektriciteits- en gasmarkten en de daarmee verband houdende diensten. In 2001 heeft de onderneming meer dan 80% van haar omzetcijfer - exclusief trading - in België behaald.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?