AA
Europese Commissie keurt Vlaamse steunregeling voor het gecombineerd vervoer goed

Brussel, 19 februari 2003Op voorstel van Loyola de Palacio, vice-voorzitter voor vervoer en energie, de Commissie heeft vandaag haar goedkeuring gehecht aan het besluit van de Vlaamse regering om steun toe te kennen aan investeringen in de sector van het gecombineerd vervoer met het oog op het terugdringen van de verkeerscongestie op de weg.

De steunregeling omvat subsidies voor investeringen in de desbetreffende sector, met name in materieel voor gecombineerd vervoer (containers, wissellaadbakken en opleggers), overslaginstallaties en intermodale los- en laadsystemen, alsook in elektronische informatiesystemen ter verhoging van de betrouwbaarheid van het gecombineerd vervoer.

De steunregeling geldt tot en met 31 december 2003. Naar verwachting zal voor de regeling 3 059 687 euro per jaar worden uitgetrokken.

De EU streeft een beter evenwicht na van de verschillende transporttakken in het EU-vervoersysteem. In het witboek van de Commissie over het Europese vervoersbeleid(1) wordt het gebruik van milieuvriendelijke en intermodale vervoerswijzen (gecombineerd vervoer) aangemoedigd als concurrerend alternatief voor het wegvervoer. De versterking van het concurrentievermogen van het gecombineerd vervoer is dan ook van gemeenschappelijk belang voor de EU-landen.

De Commissie heeft zich gebogen over de Vlaamse steunregeling en is van mening dat deze verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt overeenkomstig artikel 87, lid 3, sub c), van het EG-Verdrag.

Witboek - Het Europese vervoersbeleid tot het jaar 2010: tijd om te kiezen

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?