AA
Démarche van het Voorzitterschap namens de EU m.b.t. Irak

(4 februari 2003)
Het voorzitterschap van de EU heeft vandaag een demarche gedaan bij de Iraakse diplomatieke posten te Athene, Brussel en New York, op basis van de volgende elementen:
"De Europese Unie is diep bezorgd over de Iraakse crisis. De tijd begint te dringen. Met Resolutie 1441 van de VN-Veiligheidsraad kreeg Irak een laatste kans op vreedzame ontwapening.
Als het die niet benut, zal het verantwoordelijk zijn voor alle gevolgen.
Irak moet volledig afstand doen van zijn massavernietigingswapens. Wij willen dit op vreedzame wijze bereiken. Dat is alleen mogelijk indien Irak volledig, onvoorwaardelijk en onmiddellijk voldoet aan alle relevante resoluties van de Veiligheidsraad, met name Resolutie 1441 van 8 november 2002. Irak moet derhalve onmiddellijk zijn verplichtingen inzake ontwapening volledig nakomen.
Wij geven onze volledige steun aan Dr. Blix en Dr. ElBaradei bij de uitvoering van hun missie overeenkomstig Resolutie 1441 van de VN-Veiligheidsraad. Het is absoluut noodzakelijk dat de Iraakse autoriteiten de inspecteurs onmiddellijk alle aanvullende en volledige informatie verschaffen over de vraagstukken die door de internationale gemeenschap aan de orde zijn gesteld, met inbegrip van de kwesties die de inspecteurs zelf hebben vermeld in hun rapport aan de Veiligheidsraad van 27 januari, en proactief hun medewerking verlenen."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?