AA
Commissie neemt maatregelen om mogelijke uitbraak van vogelpest in België in te dammen

(12/03/2003)Ingevolge een vermoedelijke uitbraak van vogelpest in België op 11 maart heeft de Commissie vandaag een beschikking goedgekeurd ter versterking van de bestrijdingmaatregelen die de Belgische autoriteiten reeds hadden genomen. Vogelpest is een uiterst besmettelijke pluimveeziekte die zware economische schade aan de pluimveeteelt kan toebrengen.

Op 11 maart rees het vermoeden van een uitbraak van vogelpest in de provincie Antwerpen, kort bij de Nederlandse grens. In overleg met de diensten van de Commissie namen de Belgische autoriteiten onmiddellijk de in Richtlijn 92/40/EG voorziene maatregelen, waaronder een landelijk vervoersverbod voor levend pluimvee en broedeieren en een verbod om levend pluimvee en broedeieren uit heel België uit te voeren.

De beschikking die de Commissie vandaag heeft goedgekeurd, versterkt die maatregelen door ze op Europees niveau vast te stellen. In de beschikking wordt bepaald dat er geen levend pluimvee en broedeieren uit België mogen worden uitgevoerd naar andere lidstaten of derde landen. Ze mogen evenmin binnen België worden vervoerd. De beschikking is gericht aan de lidstaten en zij moeten hun handelsmaatregelen aanpassen zodat zij in overeenstemming zijn met deze beschikking. Gezien het specifieke karakter van de pluimveeteelt, kan de Belgische veterinaire autoriteit het vervoer van eendagskuikens en pluimvee voor onmiddellijke slachting binnen België toestaan vanaf 14 maart.

De maatregelen in de beschikking van de Commissie gelden tot 20 maart 2003 tenzij het vermoeden van uitbraak officieel weerlegd wordt door laboratoriumtesten. De toestand zal echter beoordeeld worden tijdens de vergadering van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid die op 13 maart 2003 is gepland. Vertegenwoordigers van de lidstaten en de Commissie zullen daar aanwezig zijn. Mogelijk worden de door de Commissie goedgekeurde dringende maatregelen dan aangepast aan de verdere ontwikkelingen.

In nauwe samenwerking met de Belgische autoriteiten zal de Commissie verder toezien op de coördinatie binnen de EU.GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?