AA
(29/10/08) Europese Commissie lanceert nieuw Energieforum

Energieforum voor de burger wil meer keuze en betere voorwaarden voor de energieconsumenten in de EU

De EU-commissaris voor consumenten Meglena Kuneva en de EU-commissaris voor energie Andris Piebalgs hebben vandaag in Londen de eerste vergadering geopend van een nieuw Energieforum voor de burger, een platform dat is opgezet om de rechten van de consument op de energiemarkt in de gehele EU in praktijk te brengen en te handhaven. Doel van het forum is consumentenproblemen aan te pakken en praktische oplossingen voor te stellen zodat de momenteel in de gehele EU geldende consumentenrechten niet alleen op papier, maar ook in de praktijk gelden, en de regelgeving voor de detailhandelsmarkten te verbeteren.

Het forum brengt de nationale consumentenorganisaties, het bedrijfsleven, de nationale regelgevers en overheidsinstanties bijeen voor overleg over belangrijke problemen zoals het veranderen van energieleverancier, gebruikersvriendelijke facturering, de toepassing van slimme meters of de bescherming van kwetsbare groepen.

"De hoge energieprijzen zijn een thema van het grootste belang voor de Europese burgers. Wij moeten in Europees verband streven naar verbeteringen op een aantal punten zoals duidelijke facturering, de toepassing van slimme meters en de mogelijkheid om op andere leveranciers over te stappen, zodat de consumenten echt kunnen kiezen, hun verbruik kunnen verlagen en waar voor hun geld krijgen. Wij moeten nauwlettend toezicht houden op de energiemarkt zodat maatregelen kunnen worden genomen tegen eventuele misbruiken. En wij moeten de bescherming van kwetsbare consumenten bovenaan op de politieke agenda plaatsen met het oog op de komende harde winter", verklaarde de EU-commissaris voor consumenten Meglena Kuneva.

"In verband met de stijging van de energiekosten en de recente gebeurtenissen op de financiële markten over de hele wereld is het van essentieel belang dat wij nauw samenwerken om de belangen van de consumenten te beschermen en met echte resultaten te komen die voor onze burgers een verschil kunnen maken. De vertegenwoordigers van de consumenten worden voor het eerst bij een dergelijk forum betrokken en dit zal voor een nieuwe dynamiek zorgen en de consumenten een stem van betekenis geven op de energiemarkt", verklaarde de EU-commissaris voor energie Andris Piebalgs.

Het Energieforum voor de burger moet de consumenten helpen door ervoor te zorgen dat hun bestaande, in de gehele EU geldende rechten worden gehandhaafd en dat zij duidelijke, eenvoudige informatie krijgen over de keuze die zij hebben bij de aankoop van gas en elektriciteit.

Het idee voor het forum is door de Commissie geformuleerd in haar derde pakket voor de interne energiemarkt en werd in mei 2008 door de commissarissen Kuneva en Piebalgs gepresenteerd op de conferentie over de rechten van de energieconsumenten. Het forum zal aanbevelingen opstellen met het oog op een betere toepassing en handhaving van de rechten van de energieconsumenten en betere detailhandelsmarkten voor gas en elektriciteit.

Thema's die in het Energieforum voor de burger zullen worden besproken:

- facturering: een gas- of elektriciteitsrekening is voor de gemiddelde consument de eenvoudigste en beste indicator voor het energieverbruik; de rekeningen moeten eenvoudig en nauwkeurig zijn en vergelijkingen tussen leveranciers mogelijk maken;

- energie-efficiëntie: de etiketten betreffende de efficiëntie van energieverbruikende apparaten moeten eenvoudig en duidelijk zijn;

- overstapmogelijkheden: er moet gemakkelijk, snel en kosteloos van leverancier kunnen worden veranderd; de informatie daarover moet duidelijk en toegankelijk zijn;

- de toepassing van slimme meters: nieuwe technologieën kunnen er mede voor zorgen dat de rekeningen nauwkeuriger zijn en dat de consument beter begrijpt wat hij betaalt, en kunnen de ondernemingen in staat stellen om de consumenten beter te adviseren volgens hun verbruiksprofiel;

- de bescherming van kwetsbare consumenten: mensen die van energie afhankelijk zijn om te overleven moeten worden beschermd; in het forum zal aandacht worden besteed aan problemen zoals hoe kan worden voorkomen dat de stroomtoevoer wordt afgesloten voor mensen die hart- en ademhalingsapparatuur gebruiken of dialyse ondergaan, en wat kan worden gedaan voor mensen die in financiële moeilijkheden verkeren en hun energierekeningen niet kunnen betalen. De nationale autoriteiten, de consumentenorganisaties en het bedrijfsleven moeten hiervoor oplossingen uitwerken.

De Commissie heeft berekend dat een gemiddeld EU-gezin, door slimme keuzen te maken, per jaar duizend euro of meer kan besparen op zijn gas- en elektriciteitsrekeningen. Het effect van deze keuzen is des te groter omdat circa veertig percent van de energie in de EU wordt verbruikt in gebouwen – inclusief woningen en ondernemingen. De daaruit voortvloeiende vermindering van de koolstofemissies is een bijkomend positief gevolg.

Achtergrond

Tegelijkertijd wil de EU verder toezicht houden op de energiemarkten. De uitgebreide consumentengegevens die de Europese Commissie in het kader van het markttoezicht verzamelt en waaruit blijkt hoe de gas- en de elektriciteitsmarkt presteren voor de consumenten, zullen bij de werkzaamheden van het forum worden gebruikt. Deze gegevens zullen jaarlijks worden gepubliceerd in het kader van een bredere analyse van het markttoezicht, het "scorebord van de consumentenmarkten". Voorts zullen de lidstaten bij het forum verslag uitbrengen over hun toezicht op de tarieven voor huishoudens, overstappercentages of klachten, een nieuwe bevoegdheid die hun in het kader van het derde energiepakket is verleend.

Website van de Europese Commissie voor de rechten van de energieconsumenten: http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/consumers/index_en.htm.

Campagnewebsite van de Europese Commissie voor de rechten van de energieconsumenten en de openstelling van de energiemarkten: http://www.agathepower.eu/.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?