AA
(23/09/08) Roaming: Commissie neemt maatregelen voor goedkoper SMS- en dataverkeer uit het buitenland

Tegen volgende zomer zullen GSM-gebruikers in de EU vanuit het buitenland veel goedkoper SMS-berichten kunnen versturen. De Europese Commissie lanceert vandaag een voorstel om de prijs voor SMS-roaming vanaf 1 juli 2009 met 60% te verlagen. EU-burgers zullen op reis binnen de EU maximum €0,11 per SMS betalen, tegenover gemiddeld €0,29 op dit moment. De Commissie wil voorts de transparantie verhogen voor mobiele internettoegang en het downloaden van gegevens via de GSM: de consument die thuis vertrouwd is met goedkoop dataverkeer, moet beter worden beschermd tegen "torenhoge facturen" van soms duizenden euro. Zodra de voorstellen worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad treedt de nieuwe wetgeving in werking. In de zomer van 2007 verlaagde de EU de prijzen voor uitgaande gesprekken en het ontvangen van oproepen in het buitenland (spraakroaming) reeds met 60%.

"Dankzij de Europese GSM-standaard is mobiele telefonie op wereldschaal tot een succes uitgegroeid. De tijd is nu aangebroken om te bewijzen dat de eengemaakte telecommunicatiemark een feit is en ervoor te zorgen dat de consument zijn GSM in de 27 EU-lidstaten kan gebruiken zonder te worden benadeeld wanneer hij een grens oversteekt", aldus José Manuel Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie. "Op korte termijn kunnen we door deze maatregelen zorgen voor een enorme groei van de SMS- en datadiensten en de boodschap brengen dat lagere roamingkosten voor iedereen een win-winsituatie zijn."

Volgens Viviane Reding, EU-Commissaris voor telecommunicatie: "mag gesprekken voeren, berichten sturen of surfen op het net met je mobiele telefoon binnen de EU in het buitenland niet onevenredig veel meer kosten dan thuis. De 37 miljoen Europese toeristen en 110 miljoen zakenreizigers willen dat de beloofde interne markt zonder grenzen eindelijk tot een daling van hun telefoonfactuur leidt."

Europees Commissaris voor consumentenbescherming Kuneva zegt dat: "Indien Europa concrete resultaten wil boeken voor zijn 500 miljoen consumenten, praktijken waarbij operatoren de klant laten betalen voor een dient die niet wordt geleverd, niet door de beugel kunnen. Vandaag betaalt de gebruiker gemiddeld 24% teveel voor GSM-gesprekken in het buitenland omdat roaminggesprekken vaak niet per seconde, maar per minuut worden gefactureerd. Een eerlijke behandeling van de consument die een grens oversteekt, is voor de Commissie een prioriteit. Daarom heeft zij beslist dat alle roaminggesprekken voortaan per seconde moeten worden gefactureerd."

Tekstberichten zijn in de hele Unie populair: in 2007 werden in de EU 2,5 miljard SMS'jes verstuurd, goed voor een bedrag van 800 miljoen euro. Vooral jongeren communiceren via SMS: 38% van de jongeren tussen 15 en 24 gebruiken in het buitenland uitsluitend SMS. De kosten voor roamingberichten kunnen tot tien maar hoger liggen dan de prijs voor binnenlandse SMS-berichten en lopen op tot €0,75 per SMS voor reizigers uit België. Een Franse toerist met vakantie in Italië betaalt tot €0,30 per SMS, terwijl een Tsjechische toerist €0,42 (10,00 CZK) betaalt. In Spanje betaalt een Zweed tot €0.40 per SMS (3.79 SEK), Een Duitser €0.32, een Pool €0.47 (1.50 ZL), een Brit €0.63 (£0.40 GBP) en een Let zelfs €0.70 (0.49 LVL). De Commissie stelt derhalve voor tekstberichten via roaming een maximumprijs voor van €0,11 (excl. BTW), in combinatie met een maximumprijs op wholesaleniveau €0,04. De wholesaleprijzen zijn de prijzen die de operatoren aan elkaar betalen voor de uitwisseling van berichten tussen hun netwerken. De operatoren worden opgeroepen de concurrentie aan te gaan binnen de marge tussen die twee maximumprijzen die door de Commissie zijn vastgesteld na een gedetailleerde effectbeoordeling op basis van door de Europese groep van regelgevende instanties (ERG).

Roamingklanten moeten een automatische boodschap ontvangen met de dataroamingtarieven voor het land waar ze zich bevinden. Vanaf de zomer van 2010 moet een klant vooraf kunnen bepalen hoe hoog zijn dataroamingfactuur mag oplopen vooraleer de dienst wordt geblokkeerd, een maatregel om komaf te maken met torenhoge facturen. Sommige gebruikers ontvingen zeer hoge facturen, in één geval tot €40,000 voor het downloaden van een TV-programma via een GSM in het buitenland. Voorts moet een wholesaleplafond van €1 per megabyte zorgen voor gelijke concurrentievoorwaarden en de concurrentie aanzwengelen.

Ten slotte wenst de Commissie de in 2007 ingevoerde maximumprijzen voor roaminggesprekken (nu €0,46 voor uitgaande oproepen in het buitenland en €0,22 voor het ontvangen van oproepen in het buitenland) tegen 1 juli 2012 te verlagen tot €0,34 voor uitgaande oproepen in het buitenland en €0,10 om een oproep te ontvangen (exclusief btw). Vanaf 30 seconden zullen uitgaande roaminggesprekken per seconde worden gefactureerd, ontvangen oproepen vanaf de eerste seconde. Nu betaalt de klant voor uitgaande en ontvangen oproepen respectievelijk 24% en 19% meer dan de in minuten uitgedrukte reële beltijd.

Achtergrond

Door de EU-roamingverordening van 2007 wordt de maximumprijs die operatoren voor roaminggesprekken in andere EU-lidstaten mogen aanrekenen beperkt tot €0,46 per minuut voor uitgaande gesprekken en €0,22 per minuut voor het ontvangen van oproepen (excl. Btw) (IP/08/1276). In 2005 — voor de EU-maatregelen — kostte een roaminggesprek gemiddeld €1,10 per minuut.

Op aandringen van het Europees Parlement en de Raad is in de roamingverordening bepaald dat de Commissie de ontwikkelingen op het gebied van roaminggesprekken, SMS-verkeer en datadiensten in 2008 dient te evalueren en zo nodig een uitbreiding van de verordening voor te stellen. In juni 2008 bleek uit een studie dat de hoge prijzen (gewoonlijk tussen €5 en €10 per megabyte) en het gebrek aan transparantie de invoering van dataroamingdiensten in de EU afremmen (IP/08/1048). In augustus 2008 bedroeg de kostprijs voor het verzenden van een SMS in het buitenland ondanks herhaalde oproepen van de Commissie aan de sector om zelf in te grijpen, €0,29, exact evenveel als een jaar voordien (IP/08/1144).

Het voorstel van de Commissie, de effectbeoordeling en een gedetailleerd overzicht van de roamingkosten in de 27 EU-lidstaten zijn beschikbaar op:

http://ec.europa.eu/roamingGroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?