AA
(22/10/08) Veiliger internet voor kinderen

Kinderen en tieners zijn veelgebruikers van het internet - voor 12 tot 15-jarigen is drie uur per dag geen uitzondering - maar ze zijn zich helaas niet altijd bewust van de gevaren die in sommige websites schuilen. EP-leden waarschuwen niet alleen voor kinderporno en geweld op het internet, maar ook voor pesterijen van mensen met slechte bedoelingen. Ze hebben een verslag aangenomen over een nieuw "Veiliger internet" programma voor 2009-2013, waar €55 miljoen voor wordt uitgetrokken.

Het voorstel wil een nieuw "Veiliger internet" programma lanceren, als opvolger van het bestaande programma dat in 2008 afloopt. Bedoeling is om op een aantal voor kinderen en tieners gevaarlijke trends op het internet te anticiperen. Het programma, waar volgens het Commissievoorstel voor de periode 2009-2013 € 55 miljoen voor wordt uitgetrokken, houdt de volgende zaken in:

­- illegaal materiaal bestrijden door de oprichting van nationale contactpunten om illegaal materiaal en schadelijk gedrag te melden;

-­ het betrekken van kinderen en jongeren bij initiatieven om een veiliger internet te bevorderen;

-­ het publieke bewustzijn vergroten door voorlichtingscampagnes, de uitwisseling van beste praktijken, ... ;

-­ de oprichting van een "kennisbank" waar onderzoekers, gespecialiseerd in kindveiligheid op het internet, samen kunnen komen.

Het verslag van rapporteur Roberta ANGELILLI (UEN, IT) steunt het Commissievoorstel met een aantal amendementen, waarin een grotere nadruk wordt gelegd op de bestrijding van nieuwe ontwikkelingen zoals het elektronisch pesten en het psychologisch manipuleren van kinderen. Europarlementsleden pleiten voor de oprichting van telefonische meldpunten en de invoering van een gemeenschappelijk "kindveilig" keurmerk voor websites die toegang bieden tot inhoud die door de provider wordt gecontroleerd. Ook willen ze dat er filters worden ontwikkeld om te verhinderen dat aanstootgevend materiaal door online technologieën kan worden verspreid. Gezien illegaal materiaal in één land op het internet kan worden gezet en daarna in een ander bekeken, willen ze bovendien dat de informatie-uitwisseling tussen lidstaten wordt vergemakkelijkt.Procedure: Medebeslissing, eerste lezing / Debat: 20 oktober 2008 / Stemming: 22 oktober 2008 / Verslag aangenomen zonder wijzigingen (672-9-19)

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?