AA
(15/09/08) Europees Instituut voor Innovatie en Technologie gaat van start

Het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT), het toonaangevende initiatief van de EU ter bevordering van innovatie in Europa, gaat van start met de eerste vergadering van zijn onlangs benoemde raad van bestuur. De vergadering, die vandaag in Boedapest - de thuishaven van het instituut - plaatsvindt, wordt voorafgegaan door een openingsceremonie in aanwezigheid van onder anderen de Hongaarse premier Ferenc Gyurcsány, Commissievoorzitter José Manuel Barroso en commissaris voor Onderwijs, opleiding en jeugdzaken Ján Figel'.


"Ik ben bijzonder blij dat het EIT vandaag officieel van start gaat", zei Commissievoorzitter José Manuel Barroso. "Het zal de beste en meest getalenteerde studenten, onderzoekers en medewerkers uit Europa en de hele wereld aantrekken en in Europa houden, en zo een grote toegevoegde waarde voor onderzoek en innovatie in de EU opleveren. Het wordt een kweekvijver voor nieuwe ideeën en zal helpen innovatieve ideeën in de praktijk om te zetten. Dit is een mijlpaal voor de vijfde vrijheid: het vrije verkeer van kennis. Het is van cruciaal belang dat het bedrijfsleven hierbij wordt betrokken, want het gebrek aan financiering door bedrijven van onderzoek en ontwikkeling, bijvoorbeeld, verklaart bijna 85% van de kloof tussen de EU en de VS. Op termijn zal het EIT onderzoek en ontwikkeling in Europa helpen stimuleren, de kloof inzake financiering door het bedrijfsleven dichten en het percentage van het bbp dat aan onderzoek en ontwikkeling wordt besteed, dichter brengen bij de doelstelling van 3% die de lidstaten zichzelf hebben opgelegd."

De Hongaarse premier Ferenc Gyurcsány verklaarde: "Talent en kennis zijn "natuurlijke hulpbronnen" of "grondstoffen" die in alle Europese landen beschikbaar zijn. Met de hulp van het EIT zullen wij deze beter dan ooit kunnen ontginnen, zodat elke Europese burger er nut van heeft."

Het Europees Instituut voor innovatie en technologie is een baanbrekend EU-initiatief dat beoogt Europese innovatie van topkwaliteit te bevorderen en nieuwe oplossingen aan te reiken voor grote uitdagingen zoals de klimaatverandering, hernieuwbare energieën of de volgende generatie informatie- en communicatietechnologieën (MEMO/08/153).

Om deze ambitieuze doelstellingen te halen, heeft het EIT een volledig onafhankelijke raad van bestuur op hoog niveau gekregen. De raad van bestuur bepaalt de strategische agenda van het EIT en is verantwoordelijk voor de selectie, monitoring en evaluatie van de operationele basis van het EIT, de zogenaamde kennis- en innovatiegemeenschappen. De 18 leden van de raad van bestuur komen uit het bedrijfsleven, het hoger onderwijs en de onderzoekswereld en hebben allemaal hun sporen verdiend met innovatie van topkwaliteit (IP/08/1220).

Op de eerste vergadering in Boedapest zal de raad van bestuur een aantal belangrijke beslissingen nemen over de werking van het EIT, zoals de verkiezing van de voorzitter en van de overige vier leden van het uitvoerend comité. Verder zal de raad van bestuur stappen zetten om tegen begin 2010 de eerste 2 à 3 kennis- en innovatiegemeenschappen te selecteren.

De vergadering zal niet alleen worden bijgewoond door de Hongaarse premier Ferenc Gyurcsány, Commissievoorzitter José Manuel Barroso en commissaris voor Onderwijs, opleiding, cultuur en jeugdzaken Ján Figel', maar ook door Jósef Pálinkás, voorzitter van de Hongaarse Academie van de wetenschappen, Károly Molnár, minister zonder portefeuille bevoegd voor onderzoek en ontwikkeling, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, vice-voorzitster van het Europees Parlement, Valérie Pécresse, Frans minister van Hoger onderwijs en onderzoek en vertegenwoordigster van het Franse Voorzitterschap, alsmede door László Kovács, commissaris voor Belasting en douane-unie.

EIT-website:

http://eit.europa.eu

FAQ over het EIT:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/153&format=HTML&aged=0&language

Persbericht over de benoeming van de raad van bestuur van het EIT:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1220&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?