AA
(13/03/03) Commissie keurt gemeenschappelijke onderneming goed die IT-oplossingen aanbiedt voor de exploitatie van containerterminals

De Europese Commissie heeft de oprichting van een gemeenschappelijke onderneming, Global Transport Solutions LLC (GTS) genaamd, door Maersk Data (USA) Inc. en Eurogate IT Services GmbH (Duitsland) goedgekeurd. GTS zal IT-oplossingen verstrekken aan exploitanten van haventerminals en haventerminalbedrijven die activiteiten in verband met intermodaal en martitiem vervoer uitoefenen.

Maersk Data USA Inc. is een dochteronderneming van het Deense scheepvaartconcern A.P. Møller Group, die ook zelf terminalactiviteiten heeft. Maersk Data houdt zich bezig met de ontwikkeling en ondersteuning van systemen en toepassingen voor transportnetwerken die geleverd worden aan vervoerondernemingen en logistieke diensten.

Eurogate IT Services GmbH staat onder de zeggenschap van Eurogate GmBH & Co. KgaA, KG, Duitsland. Het is een nieuw opgerichte onderneming die nog geen bedrijfsactiviteiten heeft ontwikkeld maar die informatietechnologiediensten wil aanbieden voor ondernemingen van de Eurogate Group, alsmede voor derden. De Eurogate Group is werkzaam op het gebied van containerterminaldiensten en het intermodaal vervoer.

Terminalexploitanten beheren de stroom van zeecontainers wanneer deze worden overgebracht van het containerschip via haven- en/of opslagfaciliteiten naar treinstellen of vrachtwagens voor de uiteindelijke levering aan land. Terminalexploitanten en bedrijven met verwante activiteiten gebruiken steeds meer de IT-technologie (hoofdzakelijk binnen het bedrijf ontwikkelde producten) om hun productiviteit te verbeteren.

Uit het één maand durend onderzoek van de Commissie bleek dat de voorgenomen transactie geen aanleiding geeft tot concurrentieproblemen aangezien er verschillende andere gevestigde marktdeelnemers zijn. Bovendien zullen de potentiële klanten van GTS ook concurrenten op de downstreammarkt van de terminalexploitatie zijn, waardoor zij waarschijnlijk de voorkeur zullen geven aan een onafhankelijke leverancier. Ten slotte hebben de potentiële klanten de vereiste software reeds binnen het bedrijf ontwikkeld en zullen zij dit ook in de toekomst kunnen doen, of zullen zij kunnen samenwerken met andere softwareproducenten om aan hun behoeften te voldoen.

De Commissie kwam derhalve tot de slotsom dat de transactie niet zal leiden tot het ontstaan of de versterking van een machtspositie, noch tot een coördinatie van de concurrentiepraktijken door de moedermaatschappijen op de markten van IT ten behoeve van haventerminalexploitanten.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?