AA
(06/07/06) Opinie-onderzoek: imago Europa beter, steun voor uitbreiding takelt af

Uit de voorjaarsenquête 'Standard Eurobarometer 65' blijkt dat de steun van de burgers voor het EU-lidmaatschap aanzienlijk is gestegen en ook het imago van de EU is verbeterd. De steun voor de uitbreiding van de EU neemt echter af.

Naar aanleiding van de enquête verklaarde Margot Wallström, vice-voorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor Institutionele Betrekkingen en Communicatiestrategie: "De Europese Unie kan het vertrouwen van de burgers alleen terugwinnen als er resultaten worden geboekt: meer veiligheid, betere kansen op de arbeidsmarkt en een betere levenskwaliteit. Dat zijn de thema's waaraan we tijdens het Finse voorzitterschap bijzondere aandacht moeten schenken. De burgers verwachten ook dat de leiders van de Unie de voordelen van de uitbreiding beter toelichten."

ZORGEN OVER WERKLOOSHEID

Uit drie belangrijke indicatoren blijkt ondubbelzinnig dat de Europese Unie in de achting van de burgers is gestegen. In vergelijking met de vorige enquête in het najaar van 2005 is de steun voor het EU-lidmaatschap met 5 punten gestegen (van 50% naar 55%). Het percentage burgers dat vindt dat de EU een positief imago heeft, is met 6 punten gestegen (van 44% naar 50%) en ook het percentage burgers dat concrete voordelen in het EU-lidmaatschap ziet, is met 2 punten gestegen (van 52% naar 54%). Tegelijkertijd is het percentage burgers dat het EU-lidmaatschap niet steunt, een negatief beeld van de EU heeft en geen voordelen in het lidmaatschap ziet, gedaald. Vooral het percentage burgers met een negatief beeld van de EU is afgenomen (van 20% naar 15%).

De burgers maken zich vooral zorgen over de werkloosheid (49%, +5% vergeleken met het najaar van 2005), de misdaad (24% - onveranderd), de economische toestand (23%, -3%) en de gezondheidszorg (18%, +3%).

De steun voor een Europese grondwet is in vergelijking met het najaar van 2005 licht gedaald (61%, -2%) tot hetzelfde percentage als in het voorjaar van 2005. 22% van de burgers is gekant tegen een Europese grondwet en 17% heeft geen mening. In Frankrijk (62%) ligt het percentage juist boven het EU-gemiddelde en in Nederland (59%) ligt het er juist onder.

45% TURKEN VOOR UITBREIDING

De steun voor een verdere uitbreiding van de EU neemt af. 45% van de burgers is voor (41% in de EU15 en 66% in de nieuwe lidstaten), 42% is tegen (vergeleken met respectievelijk 49% en 39% in het najaar van 2005). In Turkije is het percentage voorstanders van de uitbreiding gedaald met 7%. Het bedraagt nu 45%.

De burgers zijn redelijk tevreden over de democratie in de Europese Unie: 50% is tevreden (48% in de EU15 en 59% in de nieuwe lidstaten, +1% vergeleken met de vorige enquête) en 34% ontevreden (-1%), het meest positieve resultaat van de afgelopen tien jaar. Daartegenover staat dat slechts 36% (+2%) van de EU-burgers vindt dat "hun stem in de Europese Unie meetelt". 54% vindt dat hun stem niet wordt gehoord (-5% vergeleken met het najaar van 2005).

Het volledige rapport (voorlopig alleen in het Engels)

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?