AA
(06/02/04) Vandaag Europese dag voor Veilig Internet

Op 6 februari 2004 zal in geheel Europa de "Safer Internet Day" worden gehouden. Met dit evenement wordt in het kader van het Actieplan voor een veiliger internet van de Europese Commissie de aandacht gevestigd op het recht van kinderen op een veiliger internet. Er worden presentaties gegeven van lopende projecten, video's en prijsuitreikingen op het gebied van een veiliger internet die met steun van het actieplan zijn ontwikkeld. Aan deze activiteiten wordt deelgenomen door spelers uit de particuliere, openbare en vrijwilligerssector. De deelnemers aan de projecten hebben opmerkelijke resultaten behaald. In oktober 2003 werd na een tip van de internet-hotline INHOPE een wereldwijd opererende kinderpornoring opgerold. In november 2003 ging ICRAplus, het nieuwe platform voor inhoudfiltering van de Internet Content Rating Association, van start. In twaalf Europese landen (Denemarken, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, IJsland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden), alsmede in Australië zullen gelijktijdig allerlei evenementen worden georganiseerd. Daarbij zijn diverse overheden, de internetindustrie en honderden andere organisaties betrokken.

Erkki Liikanen, commissielid voor Ondernemingen en Informatiemaatschappij, zei in dit verband het volgende: "Om internet in elke huiskamer en elk bedrijf in de EU te brengen is het essentieel dat mensen zich op internet veilig voelen en ervan overtuigd zijn dat het ook veilig is voor hun kinderen. Het Actieplan voor een veiliger internet laat zien hoe groot de invloed is die kleinschalige, maar gerichte activiteiten kunnen hebben op de verhoging van dit vertrouwen. Op de 'Safer Internet Day' worden deze successen geïllustreerd. We dienen evenwel te beseffen dat er nog veel meer moet worden gedaan om de mensen te informeren. Volgens een binnenkort verschijnende Eurobarometer-enquête weet 60 procent van de Europeanen niet bij wie of waar zij aangifte kunnen doen van illegale of schadelijke inhoud op internet zodat deze kan worden verwijderd".
Bij de evenementen gaat het onder meer om prijsuitreikingen in Duitsland en Nederland voor een kinderpostercampagne, de start van een onderwijsprogramma en de presentatie van een video voor een veiliger internet in Ierland en het aanbieden door kinderen van een handvest van internetrechten aan het Spaanse parlement in Spanje.

De "Safer Internet Day" wordt gepromoot door de Safer Internet Awareness Campaign. Het is de neerslag van twee in het kader van het EU-actieplan voor een veiliger internet gefinancierde projecten: SafeBorders en Safety, Awareness, Facts and Tools (SAFT). Het actieplan, dat in 1999 van start is gegaan, streeft ook naar een veiligere omgeving voor andere online-situaties, zoals de afgifte van inhoud via breedband- en mobiele communicatiesystemen, online-spelletjes, bestandsuitwisseling en alle vormen van realtime-communicatie, zoals chatrooms en instant messaging.

BESCHERMING VAN KINDEREN EN JONGEREN

Het is vooral erop gericht kinderen en jongeren beter tegen misbruik te beschermen.
Het actieplan, in het kader waarvan tussen 1999 en 2004 € 38 miljoen steun is verleend, omvat vier hoofdthema's:

- het helpen opzetten van een Europees netwerk van meldpunten voor illegale inhoud;

- het stimuleren van zelfregulering;

- het ontwikkelen van filter- en beoordelingssystemen en het benchmarken van filtersoftware en -diensten; en

- het publiek beter doordringen van het belang van een veiliger gebruik van internet.

In vier jaar tijd hebben meer dan 130 organisaties uit 17 Europese landen aan het actieplan deelgenomen. In de toekomst zullen de activiteiten onder meer betrekking hebben op de realisatie van een netwerk van bewustmakingscentra voor een veiliger internet en de uitbreiding van het huidige netwerk van meldpunten voor illegale inhoud. De Europese Commissie zal waarschijnlijk in de komende weken een besluit nemen over het vervolgprogramma, "Safer Internet plus", voor de periode 2005 2008.

Meer info over de Safer Internet Day en internationale meldpunten

Meer info over het Actieplan voor een veiliger internet

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?