AA
(06/01/06) Geraardsbergse mattentaart krijgt kwaliteitslabel voor streekgebonden product

Op 6 januari 2006 verscheen in het Publikatieblad van de Europese Unie het besluit waarbij de Geraardsbergse mattentaart wordt erkend als streekproduct. De aanvraag sleepte lang aan. In antwoord op de parlementaire vraag E-2616/05 van Bart Staes bevestigde de Europese Commissie op 19 seeptember 2005 dat de erkening nakende was.

De erkenning geldt voor het volgende geografisch gebied: de stad Geraardsbergen (omvat naast Geraardsbergen-centrum volgende deelgemeenten: Goeferdinge, Grimminge, Idegem, Moerbeke, Nederboelare, Nieuwenhove, Onkerzele, Ophasselt, Overboelare, Schendelbeke, Smeerebbe-Vloerzegem, Viane, Waarbeke, Zandbergen en Zarlardinge) en de aangrenzende gemeente Lierde (omvat Deftinge, Hemelveerdegem, Sint-Maria-Lierde en Sint-Martens-Lierde).

De matten worden geproduceerd op de hoeves in het omschreven geografisch gebied. Deze hoeves zijn geregistreerd in een register bijgehouden door de Broederschap. Kopieën van de inschrijvingen en wijzigingen aan het register worden overgemaakt aan het bevoegde controleorgaan. De matten zijn hoevezuivelproducten die moeten voldoen aan het Koninklijk Besluit van 10 januari 2001. Dit houdt in dat de melk voor de productie van de matten afkomstig dient te zijn van de hoeve die de matten produceert. Deze hoeves moeten ook voldoen aan de HACCP normen. De matten worden rechtstreeks van de hoeve aan de bakker verkocht.

De bakkers van de Geraardsbergse mattentaart staan ingeschreven in een tweede register bijgehouden door de Broederschap. Kopieën van de inschrijvingen en wijzigingen aan het register worden overgemaakt aan het bevoegde controleorgaan. De bakker koopt de matten rechtstreeks bij de geregistreerde hoeves en houdt hiervan een aankoopregister bij.

De eindverkoper zal steeds kunnen bewijzen dat de Geraardsbergse mattentaarten afkomstig zijn van een geregistreerde bakker.

De Geraardsbergse mattentaart kan bogen op een eeuwenlange geschiedenis en traditie. Reeds in de 17de eeuw werden in de streek matten verwerkt in taarten, getuigen hiervan oude rekeningen.

Bovendien blijken de faam en de bekendheid van de Geraardsbergse mattentaart onder meer uit wat volgt:

— Op een tentoonstelling, gepaard met de verkoop van streekproducten, georganiseerd in 1966 door de stad Brussel, was de Geraardsbergse mattentaart een blikvanger.

— Sinds 1980 organiseert de „Broederschap van de Geraardsbergse Mattentaart” jaarlijks een „Dag van de mattentaart”. Dit evenement heeft plaats op het marktplein van de stad Geraardsbergen. Daar wordt een volledige bakkersinstallatie neergezet waar door alle leden van de Broederschap wordt gedemonstreerd hoe een Geraardsbergse mattentaart aan te maken.

— In 1985 is door de Posterijen een postzegel uitgegeven waarop een mattentaart is afgebeeld en met de vermelding „Broederschap Geraardsbergse Mattetaarten”. Een primeur, want voor het eerst prijkte in België een streekproduct op een postzegel. De overgrote belangstelling voor de uitgave van deze postzegel toont aan dat dit niet zomaar een alledaags feit kan worden genoemd. Er werden 3,2 miljoen exemplaren van gedrukt en in twee dagen tijd waren alleen al in Geraardsbergen reeds veertigduizend stuks verkocht.

— In het jaar 2001 is door het „Guiness World Records Book” een attest afgeleverd aan de „Broederschap van de Geraardsbergse Mattentaart” voor de aanmaak van de grootste mattentaart ooit gefabriceerd.

— De „Broederschap van de Geraardsbergse Mattentaart” is verbroederd met de Franse „Confrérie de Pithivier” en de „Confrérie Champagne de Sézanne”.

Vraag van Bart Staes

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?