AA
(05/04/06) Financiële perspectieven: Europese Groenen zullen armzalig akkoord niet goedkeuren

"Het is moeilijk te geloven dat het zwakke compromis over de financiële perspectieven het best mogelijke was", zegt Bart STAES (Groen!) over het deze nacht bereikte akkoord. "Het akkoord voorziet de Unie gewoonweg van te weinig middelen. Het is opnieuw een bewijs van het totale gebrek aan ambitie van de Europese leiders."

"Het EP ging ervan uit dat 974 miljard euro het minimale was dat de Unie nodig heeft om in de periode 2007-2013 de uitdagingen in te vullen waar ze nu voor staat, zowel voor de interne ontwikkeling als voor haar positie in de wereld. Het is dan ook onbegrijpelijk dat het akkoord gestrand is op ruim 100 miljard euro minder. De kleine toegift die de Raad heeft gedaan, is niet meer dan cosmetica."

Het eindresultaat is volgens Staes 'een kortzichtig budget' dat geen openheid biedt voor eventuele hervormingen. "De kleine vooruitgang die hier en daar te bemerken is, wordt overschaduwd door de grote tekortkomingen. Er gaat opnieuw veel geld naar landbouw- en exportsubsidies, maar de fondsen voor plattelandsontwikkeling moeten het doen met 20 miljard euro minder. Voor ambiteuze projecten zoals Natura 2000 zijn er zo goed als geen middelen voorzien. Ook het Erasmusproject krijgt niet de middelen die gevraagd waren. In aanvang werd een verdubbeling van het aantal studenten vooropgesteld. Met het huidige budget worden die 340.000 studenten niet gehaald, maar blijft hun aantal steken op 210.000."

Het moge duidelijk zijn dat de Europese Groenen onder geen beding dit armzalig compromis zullen goedkeuren.

"Het kernprobleem blijft dat de lidstaten nog steeds weigeren voldoende middelen uit te trekken voor de ontwikkeling van een echte Europese Unie," weet Staes. "Het is aan de Raad om te gaan nadenken over een nieuwe financieringswijze van de EU, waarbij een EU-belasting niet mag worden uitgesloten. De kleingeestige aanpak van nettobetalers en -ontvangers werkt niet langer. "

"Gezien het weinig bemoedigende resultaat van de onderhandelingen, wordt de tussentijdse evaluatie van 2008/2009 nog belangrijker. Hopelijk slaagt de Commissie er dan in om - i.s.m. het Europees Parlement - de Raad te dwingen af te stappen van de enggeestige boekhoudersmentaliteit die nu het debat domineert", besluit de groene europarlementariër.

Eerste politieke reacties op het akkoord

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?