AA
(04/12/03) Europese Commissie wil Europese hulp Democratische Republiek Congo verdubbelen

Na meer dan veertig jaar dictatuur en oorlog heeft de Democratische Republiek Congo nu een president die in rechtstreekse algemene verkiezingen is gekozen, een moderne grondwet die met een overweldigende meerderheid is geratificeerd en een democratisch gekozen parlement waarin alle burgers zijn vertegenwoordigd. Louis Michel, Europees commissaris voor ontwikkeling en humanitaire hulp, gaat op 6 december naar Kinshasa voor de inhuldiging van Joseph Kabila als president. Hij stelt voor de Europese ontwikkelingshulp aan Congo te verdubbelen om de wederopbouw te ondersteunen. Met een eerste pakket van 33 miljoen euro moeten het bestuur en de instellingen ten dienste van de bevolking worden versterkt.

GROOTSTE BIJDRAGE OOIT

De Europese Commissie is sinds 2001 de grootste kapitaalverschaffer voor de ondersteuning van het verkiezingsproces. De totale kosten van het verkiezingsproces tijdens de overgangsperiode in de Democratische Republiek Congo waren 397 miljoen euro, met inbegrip van de logistieke kosten. De Europese Commissie heeft daarin 165 miljoen euro bijgedragen. Dit is de grootste bijdrage die de Europese Commissie ooit heeft toegekend voor verkiezingen in een land buiten de EU.

De Europese Commissie wil haar steun aan de Congolese bevolking bevestigen en versterken, nu de verkiezingen voorbij zijn en democratische instellingen hun intrede hebben gedaan. De Europese Commissie heeft daarom het groene licht gegeven voor een eerste pakket maatregelen van 33 miljoen euro ter ondersteuning van het bestuur in Congo. Commissaris Michel wil de lidstaten voorstellen de steun die de DR Congo ontvangt uit het tiende Europees Ontwikkelingsfonds te verdubbelen. Het tiende EOF bestrijkt de periode 2008–2013 en de programmering is momenteel aan de gang. In het kader van het negende EOF (2002–2007) was voor de DR Congo oorspronkelijk 201 miljoen euro uitgetrokken.

Commissaris Michel onderstreept dat de Europese Commissie zich wil blijven inzetten om het overgangsproces actief te ondersteunen. Sinds hij in 2001 zijn steun uitsprak voor de opening van de inter-Congolese dialoog in Sun City, heeft de Europese Commissie de diverse betrokkenen in Congo steeds aangemoedigd vrije en transparante verkiezingen te houden. Europa behoorde binnen de internationale gemeenschap tot de eersten die geloofden dat dat mogelijk was. Nu moet er op grote schaal worden geïnvesteerd in de wederopbouw van de staat, in de capaciteit daarvan en in basisdiensten, zodat de Congolese bevolking ziet wat met verzoening en democratie kan worden bereikt.

De Europese Commissie heeft vanaf 2002 steun verleend aan de oprichting en het herstel van de instellingen van de staat. Zij heeft een sleutelrol gespeeld bij het mobiliseren van de politieke en financiële steun voor het verkiezingsproces van andere internationale partners, met name de lidstaten van de EU.

VEILIGHEID BLIJFT BELANGRIJK

De Commissie heeft ook steun verleend aan de inspanningen van de missie van de Verenigde Naties in de Democratische Republiek Congo (MONUC) en van Afrikaanse partners, met name Zuid-Afrika. Sinds 2003 heeft de EG hulp geboden voor de instelling van de onafhankelijke kiescommissie, die bij de recente verkiezingen een cruciale en voorbeeldige rol heeft gespeeld, waardoor aan de betrouwbaarheid van de uitslag van het proces door niemand wordt getwijfeld. De Commissie wil haar waardering uitspreken voor de duizenden nationale en internationale waarnemers en in het bijzonder de verkiezingswaarnemingsmissie van de Europese Unie. Deze massale inzet heeft ontegenzeggelijk bijgedragen aan de transparantie van het verkiezingsproces.

De Europese Commissie heeft verder een bijdrage geleverd aan de beveiliging van de verkiezingen. Zij heeft op dat gebied steun verleend aan de geïntegreerde politie-eenheid en financiële steun geboden aan het meerlandenprogramma voor demobilisatie en reïntegratie (MDRP) en de hervorming van de veiligheidssector, dat als aanvulling op de EUSEC- en EUPOL-missies. “Veiligheid is en blijft voor de stabilisering en de duurzame ontwikkeling van het land van wezenlijk belang. De Europese Unie is ervoor klaar om de inspanningen van de regering in deze essentiële sector te blijven steunen”, aldus commissaris Michel.

Voor de hulp aan de slachtoffers van de conflicten in de DR Congo heeft het directoraat-generaal Humanitaire hulp van de Europese Commissie (ECHO), dat voornamelijk in conflictgebieden actief is, in 2004 45 miljoen euro uitgetrokken en in 2005 en in 2006 38 miljoen euro. Voor 2007 wordt 30 miljoen euro verwacht.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?