AA
(04/09/06) 16 miljoen euro extra voor het verkiezingsproces Democratische Republiek Congo

In antwoord op het verzoek van de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan, heeft Louis Michel, Europees Commissielid voor Ontwikkeling en Humanitaire hulp, vandaag aangekondigd dat het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) 16 miljoen euro extra zal bijdragen voor de financiering van het lopende verkiezingsproces in de Democratische Republiek Congo. Met een totale bijdrage van 165 miljoen euro is de Europese Commissie de belangrijkste steunverlener voor het verkiezingsproces in dat land. Daarnaast voert zij in de Democratische Republiek Congo programma's uit op het gebied van gezondheidszorg, justitie, bestuur, de hervorming van de veiligheidssector en de wederopbouw van basisinfrastructuur. Zij financiert ook humanitaire hulp aan de zwaarst getroffen bevolkingslagen: de toewijzing daarvoor bedraagt in 2006 circa 50 miljoen euro. Ten slotte heeft de Europese Unie naar aanleiding van deze verkiezingen haar grootste missie ooit voor verkiezingswaarneming ingezet.

"Op 30 juli jongstleden heeft het Congolese volk door zijn massale stembusgang en zijn voorbeeldig gedrag de bestuurders en de politieke leiders van het land een belangrijke les in democratie en burgerzin gegeven. De betreurenswaardige gebeurtenissen na de voorlopige bekendmaking van de resultaten doen geenszins afbreuk aan de symbolische waarde van deze belangrijke stap in de geschiedenis van Congo. In het vooruitzicht van de tweede ronde van de presidentsverkiezingen op 29 oktober spoor ik beide kandidaten aan de verkiezingsuitslag te aanvaarden en onvoorwaardelijk te respecteren", aldus Commissielid Louis Michel.

Met deze aanvullende bijdrage, waardoor de totale steun van de Europese Gemeenschap tot 165 miljoen euro wordt opgetrokken, geeft Europa blijk van zijn krachtdadige steun voor de wens van het Congolese volk om door een vrij en transparant verkiezingsproces een eind te maken aan decennia van oorlogen, corruptie en slecht bestuur. Commissielid Louis Michel heeft de onafhankelijke verkiezingscommissie gelukgewenst met het werk dat zij heeft geleverd en verzocht haar inzet te verdubbelen om het verkiezingsproces onder optimale omstandigheden tot een goed einde te brengen."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?