AA
(04/07/06) Staatssteun - Commissie keurt opleidingssteun voor Ford Genk ten dele goed

De Europese Commissie heeft haar diepgaand onderzoek afgerond in de zaak van de opleidingssteun die Vlaanderen aan de fabriek van Ford-Werke in het Belgische Genk ("Ford Genk") wil toekennen. Zij is tot de bevinding gekomen dat 6,24 miljoen EUR steun opleidingssteun verenigbaar is met de staatssteunregels van het EG-Verdrag. De Commissie constateerde echter ook dat nog eens 6,04 miljoen EUR steun zou worden verleend voor opleidingsactiviteiten die Ford sowieso zou uitvoeren - ook zonder de steun. Die steun zou niet bijdragen tot het gemeenschappelijk belang door een uitbreiding van het opleidingsaanbod, maar zou enkel de mededinging en de handel tussen lidstaten verstoren. Daarom was de Commissie van oordeel dat deze 6,04 miljoen EUR steun niet verenigbaar was met de gemeenschappelijke markt.

In een reactie verklaarde Neelie Kroes, commissaris voor concurrentiebeleid: "De Commissie is een sterk voorstander van steun om economische groei en banencreatie te stimuleren. Daarom geeft zij ook graag groen licht voor de meer dan 6 miljoen EUR opleidingssteun aan Ford Genk. Bij de rest van de steun gaat het echter om normale operationele en herstructureringskosten van Ford Genk, die geen extra opleidingsactiviteiten opleveren - en dus ook niet kunnen worden goedgekeurd."

België had het Vlaamse voornemen gemeld om 12,28 miljoen EUR subsidie te verlenen voor een opleidingsprogramma van 33,84 miljoen EUR van Ford Genk, een Belgische dochter van de Ford Motor Company.

VERSCHIL TUSSEN GEWONE EN NIEUWE OPLEIDINGEN

De Genkse fabriek werd in 1964 in bedrijf gesteld. Eind 2003 vond daar – in het kader van een algemene herstructurering van Ford Europe – een aanzienlijke personeelsinkrimping plaats, waarbij ongeveer 3 000 werknemers betrokken waren. Tegelijk kondigde de onderneming een investeringsprogramma van zo'n 700 miljoen EUR aan, dat vooral was toegespitst op een nieuw, flexibel productiesysteem waarmee drie nieuwe modellen kunnen worden geproduceerd. De fabriek heeft momenteel meer dan 5 000 werknemers en een jaarproductie van zo'n 200 000 voertuigen.

De Commissie is een voorstander van opleidingsactiviteiten; deze komen immers ten goede aan de Europese economie die zo over een ruimere pool geschoolde werknemers kan beschikken. Toch moet zij in individuele gevallen opleidingssteun nader onderzoeken om ervoor te zorgen dat de steun ondernemingen daadwerkelijk ertoe aanzet extra opleidingsactiviteiten uit te voeren en om te voorkomen dat de steun alleen wordt gebruikt voor het subsidiëren van opleidingskosten die ondernemingen sowieso zouden maken. Dergelijk onderzoek is met name nodig in een economische context waar autofabrieken met elkaar concurreren voor de bouw van nieuwe modellen en onnodige steun de mededinging dus ernstig zou kunnen verstoren.

In haar beschikking kwam de Commissie tot de bevinding dat onderdelen van de aangemelde maatregel ten behoeve van Ford Genk niet in overeenstemming waren met de EU-regels inzake opleidingssteun en de gemeenschappelijke markt. Met name is de Commissie van oordeel dat opleidingsactiviteiten die plaatsvonden in het kader van de herstructurering van de fabriek, behoren tot de normale herstructureringsuitgaven.

STEUN NOG NIET VERLEEND - GEEN TERUGVORDERING

Voorts maakt de opleiding in verband met het uitbrengen van nieuwe modellen deel uit van de exploitatiekosten die autobouwers maken enkel en alleen op basis van de marktkrachten. Daarom was de Commissie ook van oordeel dat dit deel van de steun niet tot een toename van de opleidingsactiviteiten zou leiden en dus niet noodzakelijk was. Bijgevolg kon deze 6,04 miljoen EUR geplande steun niet worden goedgekeurd. De Belgische overheid bevestigde dat de steun nog niet was verleend, en daarom hoeft hij ook niet te worden teruggevorderd.

De overige maatregelen die de Belgische overheid had aangemeld - zo'n 6,24 miljoen EUR steun - zijn, volgens deze beschikking van de Commissie, wel verenigbaar met de gemeenschappelijke markt.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?