AA
(03/07/08) Vrijwilligerswerk: Commissie stelt voor om mobiliteit van jongeren te stimuleren

De Europese Commissie heeft vandaag het startsein gegeven voor een initiatief om meer mogelijkheden te scheppen voor jongeren die vrijwilligerswerk in Europa willen verrichten. Jongeren die in andere lidstaten als vrijwilliger willen werken, hebben thans niet voldoende mogelijkheden om dat te doen. Met dit voorstel legt de Commissie een oplossing voor die de diversiteit van de regelingen voor vrijwilligerswerk in Europa in acht neemt en de betrokkenen in staat stelt beter samen te werken en hun regelingen open te stellen voor vrijwilligers uit andere EU-landen.


Ján Figel', commissaris voor Onderwijs, opleiding, cultuur en jeugdzaken, zei naar aanleiding van de goedkeuring van het voorstel van de Commissie: "Dit is de eerste aanbeveling die de Commissie ooit op het gebied van het jeugdbeleid heeft gedaan. Met dit voorstel verzoekt de Commissie de lidstaten nu het landschap van het Europese vrijwilligerswerk voor jongeren te veranderen door jongeren meer mogelijkheden voor grensoverschrijdend vrijwilligerswerk te geven."

Vrijwilligerswerk voor jongeren

Dit initiatief heeft betrekking op jongeren in de Europese Unie die jonger zijn dan 30 jaar en in een ander land dan het hunne vrijwilligerswerk willen doen. Dergelijke vrijwilligersactiviteiten verschillen van formele arbeid, aangezien zij gewoonlijk niet betaald worden (met uitzondering van wat zakgeld en onkosten) en een beperkte periode bestrijken, in de regel enkele maanden. Vrijwilligers zijn actief op een groot aantal gebieden, variërend van burgerbescherming en sociale inclusie tot behoud van cultuurgoederen en milieu.

Grensoverschrijdend vrijwilligerswerk biedt jongeren een speciale ervaring die zeer gunstige gevolgen voor hun persoonlijke ontwikkeling kan hebben. Dit soort "niet-formeel onderwijs" – leren buiten de klas – kan de inzetbaarheid en de loopbaanvooruitzichten van jongeren verbeteren en tegelijkertijd bijdragen tot de versterking van hun solidariteitszin voor en hun actieve burgerschap van de samenleving waarvan zij deel uitmaken.

De huidige situatie

Vrijwilligerswerk voor jongeren vertoont in Europa grote verschillen en er bestaan veel regelingen. Terwijl deze in sommige landen op door de overheid georganiseerde burgerdiensten zijn gebaseerd, worden zij in andere landen door niet-gouvernementele organisaties beheerd.

Op Europees niveau bestaat het EU-programma "Jeugd in actie", dat mogelijkheden voor vrijwilligerswerk biedt, onder meer het Europees vrijwilligerswerk (EVW). Dit stelt jongeren in staat om gedurende maximaal één jaar voltijds vrijwilligerswerk te verrichten in een ander aan het programma deelnemend land. De vraag naar grensoverschrijdend vrijwilligerswerk onder jongeren in Europa is echter veel groter dan de mogelijkheden die door het EVW alleen worden geboden.

Het voorstel

De Commissie moedigt de lidstaten aan om de interoperabiliteit van hun nationale vrijwilligerswerkregelingen voor jongeren te verbeteren om het voor een vrijwilliger gemakkelijker te maken om deel te nemen aan vrijwilligerswerk in een ander land dan het zijne.

De aan de lidstaten voorgestelde acties omvatten:

• verzameling van gegevens over de bestaande regelingen op hun grondgebied

• verspreiding van informatie over de beschikbare mogelijkheden

• vergroting van de mogelijkheden voor grensoverschrijdend vrijwilligerswerk in het kader van de verschillende nationale regelingen

• waarborging van een redelijk niveau van kwaliteitsbewaking van het vrijwilligerswerk

• passende erkenning van de leerresultaten van vrijwilligerswerk

• verlening van doelgerichte steun aan in jeugdzaken gespecialiseerde sociaaleducatieve werkers (gewoonlijk "jongerenwerkers" genoemd) en kansarme jongeren.


Deze inspanningen zullen worden ondersteund door de diensten van Europass en Youthpass en de promotie van trans-Europees vrijwilligerswerk voor jongeren bij werkgevers, overheden en instellingen De Commissie zal het gebruik van deze instrumenten ondersteunen en het Europees portaal voor vrijwilligerswerk voor jongeren als onderdeel van het bestaande Jongerenportaal blijven ontwikkelen.

Het voorstel is niet bedoeld om een radicale verandering tot stand te brengen; het wil alleen bereiken dat de reeds in de lidstaten bestaande mechanismen verder worden ontwikkeld. Op grond van bestaande resoluties over vrijwilligerswerk voor jongeren en aanbevelingen over mobiliteit is het doel praktische aanbevelingen te doen voor een betere mobiliteit van jonge vrijwilligers in Europa.

Het voorstel maakt deel uit van de "Vernieuwde sociale agenda: kansen, toegang en solidariteit in het Europa van de 21ste eeuw". Het draagt bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de agenda door het verschaffen van toegang tot nieuwe mogelijkheden voor mobiliteit, niet-formeel onderwijs en solidariteit over de grenzen heen.

Nadere informatie:

Europese Commissie: Jongeren: Vrijwilligerswerk:

http://ec.europa.eu/youth/youth-policies/doc30_en.htm

Europees jongerenportaal: Vrijwilligerswerk:

http://europa.eu/youth/volunteering_-_exchanges/index_eu_en.html

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?