AA
(03/06/08) De EU geeft het Europese alarmnummer 112 vóór de zomervakantie extra bekendheid

De Europese Commissie gaat zich vanaf vandaag nog meer inspannen om het gebruik van het gratis Europese alarmnummer 112 in de EU te promoten. Vanaf heden kan de Europese burger op een speciale website terecht, ec.europa.eu/112, waarop wordt uitgelegd hoe 112 moet worden gebruikt en wat ervan mag worden verwacht, met name wanneer hij binnen de EU op reis is. Die site laat ook zien hoe 112 in elke lidstaat werkt: hoe snel oproepen worden beantwoord en in welke talen.


"De miljoenen EU-burgers die deze zomer op vakantie gaan, hoeven maar één alarmnummer te onthouden: 112," zei Viviane Reding, EU-Commissaris voor telecommunicatie in dit verband. "Nu 112 in alle landen van de EU, op één na, beschikbaar is, roep ik de lidstaten op 112 meer bekendheid te geven en doeltreffender te maken. Alle EU-burgers zouden moeten weten dat zij 112 kunnen bellen om de hulpdiensten te bereiken. Ik wil er vooral bij die lidstaten die nog geen bellerlokalisatie hebben ingevoerd, op aandringen dit alsnog zo snel mogelijk te doen voor alle 112-oproepen, aangezien die functie de hulpdiensten helpt om slachtoffers van ongevallen te vinden. Ik reken er ook op dat de Bulgaarse autoriteiten snel actie ondernemen om 112 eindelijk in het hele land bereikbaar te maken."

In februari jongstleden heeft de Commissie de nationale autoriteiten gevraagd om de bekendheid van het grote publiek met 112 te verbeteren, nadat uit een enquête was gebleken dat slechts 22% van de EU-burgers weten dat zij in geval van nood in heel Europa 112 kunnen bellen.

De Commissie heeft vandaag de 112-website gelanceerd om de burgers op tijd voor de zomervakantie voor te lichten over de werking van 112 in de lidstaten. Op basis van de informatie die door de lidstaten is verstrekt, vergelijkt zij de prestaties van de nationale autoriteiten bij de invoering van de EU-regels inzake 112 en geeft zij daarbij aan wat de beste praktijken zijn.

Snelle behandeling van oproepen: De lidstaten hebben gerapporteerd over de reactietijd op oproepen naar 112 vanaf het moment dat de telefoon overgaat. In Tsjechië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk worden in ten minste 97% van de gevallen oproepen naar 112 binnen 20 seconden beantwoord; in Nederland en Finland wordt de telefoon in ten minste 71% van de gevallen al binnen 10 seconden opgenomen.
17 landen hebben gerapporteerd over hun mogelijkheden om oproepen naar 112 in vreemde EU-talen te beantwoorden: In 16 landen (Oostenrijk, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Griekenland, Litouwen, Malta, Nederland, Slovenië, Spanje, en Zweden) kunnen de centrales normaal gesproken noodoproepen in het Engels afhandelen. Zeven landen (Bulgarije, Duitsland, Estland, Spanje, Litouwen, Hongarije en Slovenië) zeiden dat hun centrales oproepen kunnen beantwoorden in de taal van een naburige lidstaat. Verschillende landen hebben speciale regelingen getroffen waardoor centrales oproepen in andere buitenlandse talen kunnen beantwoorden, bijvoorbeeld door ze door te schakelen naar andere centrales met vakbekwaam personeel dat dienst heeft (Tsjechië, Griekenland, Slovenië en Spanje) of naar tolkendiensten (Finland, Frankrijk, Nederland, Spanje, Zweden en het VK).
Bewustmaking: 4 landen zenden tv-programma's uit waarin 112 wordt gepromoot (Cyprus, Tsjechië, Letland en Zweden). Finland en Roemenië vieren nu jaarlijks 112-dag op 11 februari (IP/08/198). Andere nuttige hulpmiddelen zijn borden langs de snelwegen (Oostenrijk en Hongarije), folders die bij tolpoorten worden uitgedeeld (Spanje) en sms'jes naar mobiele bellers die gebruikmaken van roaming (Hongarije).

De 112-website wijst ook op tekortkomingen:

112 is nog steeds niet volledig beschikbaar in Bulgarije; hiertegen loopt momenteel een inbreukprocedure. Er is weliswaar gerapporteerd dat 112 in de regio Sofia werkt, maar het nummer kan nog niet in het hele land worden gebeld.
De functie "lokalisatie van de beller" is niet beschikbaar bij mobiele oproepen naar 112: tegen 6 landen (Italië, Litouwen, Nederland, Polen, Roemenië en Slowakije) loopt op dit moment om deze reden een inbreukprocedure.
Negen landen hebben geen informatie verstrekt over de reactietijd op oproepen naar 112 vanaf het moment dat de telefoon overgaat: België, Frankrijk, Italië, Cyprus, Luxemburg, Malta, Polen, Roemenië en Slowakije.
Tien landen hebben geen informatie verstrekt over de mogelijkheid van hun 112-alarmcentrales om oproepen te beantwoorden in ten minste één EU-taal die niet hun landstaal of hun officiële taal is: België, Ierland, Italië, Cyprus, Letland, Luxemburg, Polen, Roemenië en Slowakije.

Achtergrond

Het Europese alarmnummer 112 is in 1991 geïntroduceerd om, naast de nationale noodnummers, één universeel alarmnummer voor alle EU-lidstaten in te voeren om de hulpdiensten toegankelijker te maken, met name voor reizigers. Sinds 1998 zijn de lidstaten op grond van EU-regels verplicht ervoor te zorgen dat alle vaste en mobiele telefoongebruikers 112 gratis kunnen bellen. Sinds 2003 moeten de telecommunicatiebedrijven aan de hulpdiensten informatie verstrekken over de plaats waar de beller zich bevindt, zodat zij de slachtoffers van ongevallen snel vinden. De EU-lidstaten moeten ook de bekendheid van 112 bij de burger vergroten.

De Commissie heeft met het oog op de doeltreffende invoering van 112 tot dusverre tegen 15 landen 16 inbreukprocedures ingeleid, omdat 112 zelf of de functie "lokalisatie van de beller" niet beschikbaar was. Negen procedures zijn inmiddels afgesloten nadat correctieve maatregelen zijn genomen.

In het Berlaymontgebouw van de Commissie wordt vandaag om 14.00 uur een tentoonstelling over 112 geopend door Commissaris Reding en Diana Wallis, ondervoorzitter van het Europees Parlement.

Voor meer informatie:

ec.europa.eu/112

MEMO/08/358

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4150

Initiatieven van het Europees Parlement met betrekking tot 112:

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/065-10135-246-09-36-911-20070906IPR10134-03-09-2007-2007-true/default_en.htm

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?