AA
(03/06/05) Europese Commissie laat euromunten lichtjes aanpassen

Vandaag heeft de Europese Commissie in samenwerking met de lidstaten aanbevelingen gedaan met betrekking tot de nationale zijde van euromuntstukken. De richtsnoeren moeten ervoor zorgen dat alle muntstukken duidelijk herkenbaar blijven nu zij steeds vaker doorheen de Unie “reizen”. Op door nieuwe leden van de eurozone uitgegeven muntstukken en op door de huidige leden geslagen muntstukken met nieuwe nationale zijden zou hetzij de naam van de lidstaat van uitgifte, hetzij een afkorting daarvan moeten voorkomen. Bovendien zou de nominale waarde van het muntstuk niet op de nationale zijde mogen worden herhaald, daar zij reeds op de gemeenschappelijke zijde is vermeld. Deze elementen vormen een aanvulling op de beide reeds bestaande ontwerpkenmerken, namelijk de twaalf sterren rondom het ontwerp en het jaartal van uitgifte.

In samenwerking met de lidstaten heeft de Commissie een paar richtsnoeren voor de toekomstige nationale zijde van de euro opgesteld. Ten eerste moet op de nationale zijde de naam van de lidstaat van uitgifte of een afkorting daarvan voorkomen om de herkomst van de munten makkelijker te kunnen achterhalen. Ten tweede is het niet nodig de naam van de munteenheid en de nominale waarde van het muntstuk op de nationale zijde te herhalen, aangezien beide reeds op de gemeenschappelijke zijde voorkomen. Deze regels veralgemenen een in de eurolanden reeds wijdverbreide werkwijze voor de huidige nationale zijden. Ook zou het algemeen gangbaar worden dat de lidstaten elkaar ruim van tevoren van de uitgifte van muntstukken met een nieuw ontwerp in kennis stellen.

Sinds de euromunten op 1 januari 2002 in omloop zijn gebracht, “reizen” zij steeds vaker doorheen de gehele eurozone, bestaande uit de 12 lidstaten die de euro hebben aangenomen. Een van de zijden van de muntstukken is gemeenschappelijk voor alle landen van uitgifte, terwijl op de andere een nationaal ontwerp voorkomt. De nationale zijde geeft uitdrukking van de nationale en culturele verscheidenheid. Sommige landen geven op de munten de beeltenis van de regerende vorst weer (België, Nederland, Luxemburg en Spanje), terwijl andere nationale symbolen of helden afbeelden (zo beeldt Frankrijk Marianne af, Italië Dante, Ierland de harp ...). Sommige vermelden ook de naam van het land van uitgifte, hetzij voluit, hetzij in afgekorte vorm, terwijl een beperkt aantal dat niet doet. De keuze van het ontwerp van de nationale zijde valt onder de verantwoordelijkheid van de lidstaat van uitgifte.

Gezien het toenemende aantal verschillende nationale zijden zijn gemeenschappelijke richtsnoeren nodig om ervoor te zorgen dat munten makkelijk herkenbaar blijven. Ten eerste zijn sommige van de nieuwe lidstaten zich reeds volop aan het voorbereiden om in de komende jaren tot de eurozone toe te treden. Bovendien beschikken de lidstaten sinds 2004 over de mogelijkheid gedenkmunten van 2 euro uit te geven om speciale gebeurtenissen te herdenken.

De aanbeveling staat op de agenda van de vergadering van de ministers van Financiën van 7 juni. Op dezelfde dag zal de Raad ook een besluit nemen over de actualisering van het ontwerp van de gemeenschappelijke zijde van de euromuntstukken (een uitbreiding van de kaart met de nieuwe lidstaten).

De bestaande munten blijven uiteraard geldig. De richtsnoeren voor de nationale zijde zullen niet alleen van nut zijn voor de nieuwe leden van de eurozone wanneer zij eigen muntstukken uitgeven, maar ook voor de huidige leden die munten met nieuwe ontwerpen slaan.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?