AA
(03/05/05) Steun voor ABX Logistics - de Europese Commissie breidt de onderzoeksprocedure uit

De Commissie heeft besloten de formele onderzoeksprocedure die op 23 juli 2003 is ingeleid, uit te breiden tot de nieuwe financiering die de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) voornemens is toe te kennen aan haar filiaal ABX Logistics. De groep ABX Logistics organiseert pakjesvervoer over de weg, per spoor en over het water en levert ook logistieke diensten. Op basis van de aanvullende informatie die de Belgische autoriteiten begin 2005 aan de Commissie hebben verstrekt, heeft de Commissie nu besloten de oorspronkelijke onderzoeksprocedure uit te breiden tot de geplande nieuwe maatregelen. De Commissie zal echter pas op het moment van de eindbeslissing bepalen of de onderzochte bedragen als staatssteun dienen te worden beschouwd en of die steun verenigbaar is met de concurrentieregels.

De Commissie heeft vandaag besloten om de onderzoeksprocedure die op 23 juli 2003 is ingeleid, uit te breiden tot de nieuwe bedragen die de NMBS voornemens is te verstrekken voor de herstructurering van ABX.

De toekenning van deze nieuwe bedragen zou tot gevolg hebben dat de steun van de NMBS aan haar Duitse, Franse en Nederlandse filialen ongeveer 170 miljoen euro hoger zou zijn dan de steun die aanvankelijk bij de Commissie was aangemeld. Daarom heeft de Commissie besloten haar onderzoek uit te breiden, zodat zij in haar eindbeslissing kan bepalen of de totale toegekende steun verenigbaar is met de staatssteunregels.

Het enige wat de Commissie in dit stadium doet, is het toepassingsgebied van haar onderzoek uitbreiden. De Commissie zal pas in de eindbeslissing vaststellen of de onderzochte bedragen dienen te worden beschouwd als staatssteun en of die steun verenigbaar is met de mededingingsregels.

De Belgische autoriteiten hebben overigens aangekondigd dat de binnenlandse wegkoeriersdiensten van ABX-Frankrijk via een "management buy-out" door de werknemers van het bedrijf zijn overgenomen en dat de NMBS voornemens is ook de rest van de ABX-groep af te stoten. De Commissie verzoekt de Belgische autoriteiten dan ook om haar informatie te verstrekken waaruit blijkt dat de verkoopprijzen in beide gevallen marktconform zijn en geen enkel element van staatssteun omvatten.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?