AA
(01/02/06) Samen praten over Europa - Europese Commissie stelt Witboek communicatiebeleid voor

De Europese Commissie heeft vandaag het Witboek inzake een Europees communicatiebeleid goedgekeurd. ”Communicatie is bovenal een kwestie van democratie. De burger heeft het recht om te weten wat de EU doet, welke richting zij uitgaat, en om volwaardig aan het Europese project deel te nemen. De communicatie over Europa is niet uitsluitend een zaak van 'Brussel'. De Europese instellingen en de lidstaten moeten nu de handen in elkaar slaan. De Europese Unie is een volwassen politiek project geworden, maar is er niet in geslaagd om het hart van de mensen te bereiken. Het voorgestelde witboek is het antwoord van de Commissie op deze uitdaging en wil een draagvlak creëren voor een communicatiebeleid van de Europese Unie”, aldus Margot Wallström, vice-voorzitter van de Commissie.

Het witboek is het vervolg op het in juli 2005 aangenomen actieplan inzake communicatie van de Commissie, waarin de maatregelen werden geschetst die zij voornemens was te nemen om haar eigen communicatieactiviteiten te hervormen, de kloof met de burger te verkleinen en beter aan zijn wensen en verlangens tegemoet te komen.

Het belangrijkste doel van het witboek is, alle betrokkenen (instellingen en organen van de Gemeenschap, lidstaten, regionale en lokale overheden, politieke partijen en het maatschappelijk middenveld) te mobiliseren. Het is een sleutelinstrument dat moet sensibiliseren en de participatie stimuleren.

Het witboek stelt vijf gebieden voor waar een gezamenlijk optreden nodig is: vaststelling van gemeenschappelijke beginselen voor de communicatie over Europese aangelegenheden; inspraak voor de burgers; werken met de media en nieuwe technologieën; kennis van de publieke opinie en samenwerking.

De consultatie over het witboek loopt gedurende zes maanden. Na afloop van de consultatieperiode zal de Commissie feedback geven en met alle belanghebbenden samenwerken om actieplannen op te stellen.

De Europese burgers en alle belanghebbenden worden opgeroepen om hun mening te geven op een speciaal voor dit doel gecreëerde website.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?