AA
Studie universiteit van Mainz (meer kinderleukemie in de buurt van kerncentrales) (Schriftelijke vraag E-0028/08)

Kinderen jonger dan vijf jaar die in de buurt van een kerncentrale wonen, lopen een verhoogd risico op kanker. Dat blijkt uit een studie van een onderzoek rond 16 Duitse kerncentrales. Onderzoekers van de universiteit van Mainz hebben de statistieken over kinderkanker voor de periode 1980-2003 nauwkeurig onderzocht. Zij vonden dat binnen een straal van 5 kilometer rond de centrales 37 kinderen leukemie hadden gekregen. Een vergelijkende studie voor kinderen die ver van een kerncentrale woonden, toonde aan dat daar slechts 17 kinderen leukemie kregen. Waarom, vroegen zij zich af, kregen vlakbij de kerncentrales dubbel zoveel kinderen leukemie? Zelfs bij kinderen die binnen een straal van 50 kilometer rond een kerncentrale woonden, werden meer gevallen van leukemie gevonden.


Een directe verklaring lijkt niet voorhanden. Zo wordt het niet uitgesloten dat de leukemie niet direct door de straling van de kerncentrales wordt veroorzaakt, maar misschien door straling die door werknemers van de centrales naar huis of naar hun omgeving wordt meegebracht.


Mag ik van de Europese Commissie vernemen:


1. of zij op de hoogte is van de studie? En zo ja, wat haar reactie is;


2. of ze weet heeft van vergelijkbare onderzoeken in de buurt van kerncentrales in andere lidstaten;


3. welke maatregelen ze zal ondernemen om de werknemers van kerncentrales en kinderen en volwassenen die in de buurt van kerncentrales wonen te beschermen tegen dit gevaar;


4. o f ze bereid is een grondig overzicht te bezorgen aan het Parlement en de Raad over de invloed van kerncentrales op de gezondheid van werknemers en omwonenden tot in een straal van 5 kilometer?

***

ANTWOORD VAN COMMISSARIS PIEBALGS (op 25 februari 2008)

1. De Commissie is op de hoogte van de epidemiologische studie over kinderkanker rond kerncentrales, uitgevoerd door het Duitse kinderkankerregister.De Commissie zal tijdens de vergadering van 25 tot 27 november 2008 de in artikel 31 van het Euratom-Verdrag bedoelde groep deskundigen raadplegen, alsook de werkgroep Gevolgen van onderzoek voor de gezondheids- en veiligheidsnormen, om de huidige kennis omtrent kinderkanker en leukemie rond kerncentrales en, indien nodig, de potentiële gevolgen voor het beleid en/of de regelgeving in kaart te brengen.


2. De Commissie is op de hoogte van diverse epidemiologische studies over kinderkanker in andere landen.De resultaten van deze studies zullen ook in aanmerking worden genomen bij de analyses van de in artikel 31 van het Euratom-Verdrag bedoelde groep deskundigen en van de werkgroep Gevolgen van onderzoek voor de gezondheids- en veiligheidsnormen.


3. Bij de huidige stand van de kennis over dit onderwerp is de Commissie van mening dat de arbeiders in en de mensen rond de kerncentrales in de lidstaten voldoende beschermd zijn.


4. De Commissie is bereid het Parlement en de Raad in kennis te stellen van de resultaten van de raadpleging van de in artikel 31 van het Euratom-Verdrag bedoelde groep deskundigen en van eventuele specifieke conclusies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) omtrent deze kwestie.

***

In de Kamer heeft Tinne Van der Straeten dezelfde vragen voorgelegd aan Mevr. L. Onckelinx in de Commissie Volksgezondheid. De tussenkomst kunt u hier nalezen.

In de Commissie Binnenlandse Zaken later die dag antwoordde Dhr. P. Dewael aan Tinne Van der Straeten. Het antwoord leest u hier.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?