AA
Bart Staes analyseert begroting Europees Parlement

Bart Staes stelde op 19 februari 2003 zijn rapport voor in de parlementaire commissie Begrotingscontrole. De tekst werd - geamendeerd - aangenomen op 8 april 2003.

Tal van onderwerpen passeren de revue: de tenuitvoerlegging van de parlementsbegroting, het boekhoudingsbeleid, het personeelsbeleid (veel te weinig vrouwen op hoge posten!), de kost van het werken op drie locaties, het gebouwenbeleid in Brussel, Luxemburg en Straatsburg, de politieke fracties, het statuut van de assistenten, de transparantie en een 'Kyotoplan': een EP-klimaatsplan m.b.t. het eigen beleid.

Bart Staes gaat in dit rapport ook dieper in op onder meer de bouw van D4 & D5. Dit zijn de twee nieuwe gebouwen van het Europees Parlement die worden opgetrokken aan het Luxemburgplein. Ze zijn noodzakelijk om de nieuwe parlementsleden, ambtenaren en fractiemedewerkers uit de kandidaat-lidstaten te huisvesten. Het Antwerpse europarlementslid zet onder meer uiteen hoe de beslissing tot stand kwam om de gebouwen precies daar te vestigen. Verschillende gegadigden deden na een marktverkenning door het Bureau van het Europees Parlement immers voorstellen op andere locaties in Brussel. Bart Staes gaat daarbij letterlijk in op 'de grond van de zaak'. De SEL, Société Espace Léopold, was blijkbaar voorbestemd om bij de aanbesteding als beste uit de bus te komen.

Hier vind je het volledige rapport zoals dat is voorgesteld in de commissie Budgetcontrole.

De amendementen die zijn ingediend ter stemming in de commissie Begrotingscontrole zijn reeds beschikbaar.

Klik hier voor de
aangenomen tekst

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?