AA
(08/11/2005) Vogelgriep: Europees Parlement roept lidstaten op tot solidariteit

Het Europees Parlement roept de lidstaten op tot solidariteit in het geval dat er een grieppandemie uitbreekt. Antivirale middelen en vaccins moeten gedeeld worden met de lidstaten die er het meeste nood aan hebben. Dat stelt het halfrond in Straatsburg in een resolutie die vandaag werd gestemd.Op een informeel overleg in Londen hebben de ministers van Volksgezondheid van de EU geen toestemming gegeven aan de Europese Commissie om centraal controle uit te oefenen op de voorraden virusremmers. “Onverantwoord is dat,” zegt Bart Staes, Europees parlementslid voor Groen!. “Dat betekent dat bij een griepepidemie de geneesmiddelen zouden gaan naar de landen met het meeste geld, niet naar de landen met de hoogste nood. Het is aan de Europese Commissie om de acties van de lidstaten coördineren.”Daarnaast vraagt het Europees Parlement dat de lidstaten zo snel mogelijk hun rampenplannen doorspelen aan de Commissie, en ze uittesten. “Het is een goede zaak dat de federale regering Piet Vanthemsche van het FAVV heeft opgedragen om een noodscenario uit te werken,” zegt Bart Staes. “Maar dat plan moet ook uitgetest worden via simulaties. Het zou absurd zijn te wachten op een echte pandemie om te ontdekken waar het noodscenario tekortschiet.”


“Op Europees niveau moet er een kristalheldere communicatiestrategie uitgewerkt worden,” besluit Bart Staes. “Dat is noodzakelijk om paniek te voorkomen. Heel wat mensen hamsteren nu griepremmers, terwijl dat nog helemaal niet nodig is. De EU moet zo goed als mogelijk voorbereid zijn op een wereldwijde epidemie van vogelgriep, maar een globale hysterie is tot elke prijs te vermijden.”Naast deze resolutie ligt er ook een Europees actieplan tegen vogelgriep in het Europees Parlement. Dat wordt waarschijnlijk in november aangenomen.


Ga naar de tekst van de resolutie

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?